96%
98%

Čo sú to rybie probiotiká a aký majú vplyv na choroby rýb v jazierku?

Klimatické výkyvy posledných niekoľkých rokov, suché horúce leto a mierne zimy, začínajú robiť vrásky nejednému chovateľovi rýb v jazierku. Ryby sa aj niekoľkokrát počas zimy prebúdzajú a ukladajú opäť k hibernáciu. Tieto nestabilné podmienky sú veľkým stresovým faktorom a sú veľmi náročné na zdravotný stav chovaných rýb. Všeobecne sú chúlostivejšie šľachtené ryby, v prvom rade KOI.

Vďaka značnému importu rýb takmer z celého sveta sa k nám zavliekli veľa druhov chorôb. Najproblematickejšie sú vírusové nákazy, ktoré sa takmer nedajú liečiť. Medzi najznámejšie patrí Jarna virémia kaprov (Rhabdovirus Caprio), KOI herpes vírus (čeľaď Alloherpesviridae), Hematopoetický vírus nekrózy karasa (čeľaď Alloherpesviridae), Kaprí kiahne (čeľaď Alloherpesviridae), Spavá choroba KOI (čeľaď Poxviridae).

Iba dobrá imunita a zdravotný stav rýb dokážu infekciám odolať. Firma Home Pond vyvinula rybí probiotikum s vitamínmi pre prevenciu ochorení u rýb v jazierku. Ide o prípravok Probiotic Pond, ktorý pomáha k imunizáciu rýb a ich väčšej odolnosti proti vírusovým nákazám, ale taky bakteriálnym infekciám, plesniam a parazitom. Pri dlhodobej aplikácii bola zaznamenaná zvýšená odolnosť a dobrá imunitná odozva chovaných rýb k vystavenej vírusovej nákaze.

Bohužiaľ rôzne vírusové infekcie prepukajú v závislosti na teplote vody, preto je vhodné dávkovať Probiotic Pond celoročne. Vhodná je aplikácia ako priamo do vody, tak suplementáciou (obohatením) kŕmnej dávky.

Výskyt vírusovej infekcie v závislosti na teplote vody a jej symptómy

Jarná virémia kaprov

Optimálna teplota pre výskyt infekcie 11 až 17 ° C, napadnuté ryby: kapor, KOI, karas

Symptómy: Zväčšenie telesné dutiny, naježené šupiny, vypúlené očí, krvácanie na žábrách, v koži a svalovine. Nakazené ryby sa zdržujú pri brehu, pri výtoku vody z filtrácie, je tu zrejmá strata reflexov s poruchami plávanie. Mortalita mladých rýb je až 90%.

KOI herpes vírus

Optimálna teplota pre výskyt infekcie 22 až 26 ° C, napadnuté ryby: kapor, KOI, karas

Symptómy: Ryby sa zdržujú pri hladine a prítoku vody z filtrácie, následne bývajú často vnímavejší ku kožným parazitom a bakteriálnym infekciám. Ryby môžu mať kožné lézie či prekrvenie určitých miest na koži, často má ryba zapadnuté oko, zrýchlené dýchanie, ložisková porucha tvorby hlienu na koži. Najväčšie patologické zmeny sú na žiabrach, kedy dochádza až k nekróze (rozpadu žiabier). Mortalita je až 80%.

Hematopoetický vírus nekrózy karasa

Optimálna teplota pre výskyt infekcie 16 až 25 ° C, napadnuté ryby: okrasné formy karasa

Symptómy: Ryby sú veľmi letargické a zdržujú sa poväčšinou pri dne, zrýchlené dýchanie, svetlé žiabre a svetlé škvrny po tele. mortalita dosahuje viac ako 95%.

Kaprie kiahne

Optimálna teplota pre výskyt infekcie 10 až 15 ° C, napadnuté ryby: kapor, KOI,

Symptómy: Choroba nie je nebezpečná, ide o estetickú vadu. Pľuzgieriky sa tvoria na koži plutiev, najčastejšie chrbtovej a chvostovej. Veľké riziko prenosu jednoduchým kontaktom na iné ryby.

Spavá choroba KOI

Optimálna teplota pre výskyt infekcie 15 až 25 ° C, napadnuté ryby: kapor, KOI

Symptómy: Ryby sú veľmi laxné až "ospalé", zdržujú sa pri dne jazierka bez reakcie na podnety. Ak je ryba niečím vyrušená, rýchlo vypláva k hladine a opäť klesne na dno. Nekróza žiabier a intenzívnejší tvorba odlučovanie kožného slizu. Mortalita môže byť až 100%.

Probiotic Pond zvyšuje imunitu zlepšením mikrobiomu rýb a tým rastie odolnosť voči chorobám. Zdravo osídlený zažívací trakt rýb vedie k lepšiemu vstrebávaniu živín, čo vedie k zdravému rastu a nádhernému vyfarbeniu. Tiež veľmi dobre pôsobí na rybacej koži ako primárna bariéra voči potenciálnym infekciám plesní, baktérií, vírusov či parazitom.

Nech sú šupinatý priatelia zdravia a robia len radosť. 

Mirek Hanák