96%
98%

Prečo baktérie do jazierok a aké druhy sú najvhodnejšie?

Každý majiteľ jazierka pozná a používa baktérie. Ale prečo sa používajú a akú majú funkciu? Veľa predajcov či výrobcov argumentuje biorovnováhou v jazierku, ale čo znamená biorovnováha a ako sa tvorí?

Najprv si baktérie rozdeľme, pre náš účel to naozaj veľmi zjednoduším a zovšeobecním. Baktérie v jazierku sú aeróbne (potrebujú kyslík), anaeróbne (kyslík im vadí), ďalej čo získavajú živiny z organických látok (tuky, sacharidy, bielkoviny) odborne chemoorganoheterotrofné a tých čo živiny získavajú z anorganických látok (dusičnany, dusitany, sírany atď.) teda chemolithoautotrofníé.

Baktérie majú v prírode veľmi dôležitú a nenahraditeľnú úlohu, rozkladajú a upratujú všetky odumreté rastliny, živočíchy a ich zvyšky a vďaka tomu udržujú kolobeh živín v prírode. V jazierku nie je ich úloha iná, pomáhajú odbúravať zvyšky krmív, odumreté časti rastlín, rybie výkaly, pele a všetky nečistoty, ktoré sa do vody dostanú spadom. Svojou činnosťou znižujú úživnost (trofiu) vody, ktorá má vplyv na stabilitu vodného ekosystému či obsah kyslíka vo vode. Najvýraznejšie účinok baktérií je u rybníčkov s rybami hlavne s KOI kapry, ktorí sú veľkí jedáci a vodu dosť zaťažujú.

Často sa stretávame s tvrdením, že baktérie (ale aj vodné rastliny) znížením živín zapríčiní, že v jazierku nebudú rásť riasy. Je to omyl, riasy z jazierka nezmiznú, len ich nárast môže byť pre niektoré majiteľov jazierka prijateľnejšie. Rovnako tvrdenie výrobcov, že baktérie do jazierka odstráni fosfor ako hlavný motor rastu rias je mylné. Druhy baktérií odstraňujúcich fosfor potrebujú také podmienky (zdroj uhlíka), ktorý neumožňuje v jazierku život rybám ani rastlinám, dokonca ani väčšina čistiarní odpadových vôd nedokáže biologicky, teda pomocou baktérií, odstrániť z vody fosfor.

Znížením živín sa neodstráni riasy, ale sa zmení ich druhové zastúpenie v závislosti na výživové náročnosti. Pre udržanie jazierka úplne bez rias sa musia použiť prípravky na likvidáciu rias.

Baktérie v jazierku vytvárajú biofilm, je to spoločenstvo mnohých druhov mikroorganizmov žijúci v symbióze. Biofilm primárne odoberá živiny z vody, obrastá fóliu (áno, slizkú fóliu tvoria baktérie), kamene, filtračné médiá, steny filtrácie. Pokiaľ do jazierka dodáme dostatok vhodných baktérií, vytvorí sa časom biorovnováha. To je vlastne vytvorenie takej plochy biofilmu, ktorá dokáže kontinuálne spotrebovávať živiny vznikajúce v jazierku aktivitou rýb, spadom z okolia, ale pritom kvalita vody zostáva nemenná a pre majiteľov jazierka akceptovateľná.

Kedy a aké baktérie sa do jazierok používajú?

Štartovacie čiže filtračné baktérie sa používajú na jar, kedy teplota vody dosiahne aspon 10 ° C alebo pri sprevádzkovaní zrekonštruovaného či novopostaveného jazierka. Štartovacie baktérie by mali byť koncentrované a obsahovať druhy, ktoré sú aktívne aj v chladnejšej vode.

Sezónne baktérie, ako už názov napovedá, sa môžu aplikovať počas celej sezóny. Tieto baktérie sa dávkujú pri chemických zmenách vody v jazierku, a to napríklad po liečbe rýb, dopustenie vody, po likvidácii riasy či zhoršenie kvality vody vplyvom prekrmovaniu rýb, odstavenie filtrácie na viac ako 12 hodín ai.

Porbiotické baktérie musí obsahovať kmene symbiotických baktérií z rybej črevnej mikroflóry. Určité kombinácie kmeňov produkujú látky, ktoré sa vstrebávajú do krvného riečišťa a stimulujú imunitnú odozvu už na nízku koncentráciu patogénnych agensov, tým chráni rybu pred vypuknutím infekciou. Rybie probiotiká sú zatiaľ jediným možným spôsobom prevencie proti nebezpečným neliečiteľným vírusovým nákazám. Aplikujú sa, keď teplota vody presiahne 10 ° C, a to ako priamo do vody alebo suplementáciou na krmive. Pre funkčný efekt je potrebné aplikovať rybie probiotické baktérie po dobu aspoň dvoch až troch mesiacov.

Bakteriálne prípravky do jazierok poväčšinou obsahujú baktérie rodu Bacillus sp., ktoré sa rýchlo množia a dokážu efektívne spotrebovávať vo vode rozpustené živiny. Avšak pre správne fungovanie jazierok v našich klimatických podmienkach je potreba viac druhov a sérotypov, ktoré vzájomne spolupracujú pri čistení vody. Baktérie proste do jazierka patrí.

Za Home pond Mirek Hanák