96%
98%
Ako pripraviť jazierko na jar? ✅ Kontrolný úlohovník ZADARMO pre vás!

Ako si užívať čistú vodu v kúpacom jazierku

Trendom dnešnej doby pri realizácii záhrad pri dome je zakomponovanie vodného prvku. Mnoho ľudí miesto klasického modrého bazéna volí kúpacie jazierko. Kúpacie jazierko plní v záhrade, okrem možnosti osvieženie v lete, aj úlohu estetickú. A s vhodným posedením aj úlohu odpočinkovú s príjemným ochladením okolia. Kúpacie jazierko je aj dôležitým zdrojom vody pre živú záhradu. Slúži ako útočisko obojživelníkov a zdroj vody pre vtáky, motýle, včely a iný užitočný hmyz. 

Kúpanie v záhradnom jazierku

My sa ale zameriame, ako už názov predurčuje, na primárny účel kúpacích jazierok, a to kúpanie. Ak premýšľate o zhotovení kúpacieho jazierka, je v prvom rade dobré si uvedomiť, že to nie je bazén. Vďaka bazénovej chémii či technológiám sa snažíme v bazéne docieliť mŕtvej sterilnej vody bez klzkého povrchu, bez kúsku zelené riasy a bez návštevníkov z radov hmyzu a obojživelníkov.

Preto ten, kto si predstavuje kúpacie jazierko ako sterilnú čistú vodu, ktorá býva v bazéne, navyše ešte obklopená krásne kvitnúcimi lekná a kosatcami, by mal od tejto myšlienky rýchlo upustiť. Kúpacie jazierko je ako živý organizmus, ktorý sa v priebehu ročných období mení, vyvíja a reaguje na rôzne podnety ako napríklad rozmary počasia. Ale ten, kto pochopí filozofiu kúpacieho jazierka a akceptuje jeho zmeny, bude šťastný z rozhodnutia obohatiť záhradu o tento vodný prvok.

Druhy kúpacích jazierok

Už teda vieme, že od kúpacieho jazierka nemôžeme očakávať sterilnú vodu ako u chemicky ošetreného bazéne. Dôležitý vplyv na kvalitu vody v kúpacom jazierku má i spôsob jeho stavby a použitia technológií. Zjednodušene by sme pre naše účely mohli kúpacie jazierka rozdeliť do troch kategórií:

  1. Pasívne prírodné jazierko bez filtračnej technológie.

  2. Jazierko s aktívnou filtráciou pomocou štrkového lôžka s rastlinami.

  3. Jazierko s kompletnou externou filtračnú technológiu.

U prvého typu nedokážeme ovplyvniť kvalitu vody a sme odkázaní na okolité vplyvy ako intenzita slnečného svitu, teplota. Čistiaca schopnosť tohto typu biotopu by mali zabezpečiť rastliny. A ako realizátori často informujú o samočistiace schopnosti týchto jazierok, čo si po niekoľkých rokoch s horkým sklamaním overí nejeden majiteľ, ktorý očakáva v kúpacej sezóne čistotu jazierka ako v prvých niekoľkých týždňoch jeho prevádzky.

Druhý typ kúpacích jazierok a ich technické prevedenie už môže riadene ovplyvňovať čistotu vody. Správne realizovaný takýto druh jazierka dokáže vodu udržať čistú a priehľadnú. Pritom štrkové lôžko vysadené rastlinami slúži ako veľká aktívna koreňová filtrácia, cez ktorú je čerpadlom nasávaná voda z jazierka. Nevýhoda je, že pri chybnej realizácii a zlé údržbe sa štrkové lôžko zanáša organickým materiálom a časom začne slúžiť naopak ako primárny znečisťovateľ vody. Potom sa musí štrk (štrk) odbagrovať a buď preprať, alebo nahradiť novým, čo je značný zásah do jazierka, a príchod ťažkej techniky zanechá nezanedbateľnú stopu v celej záhrade.

Posledný typ je kúpacie jazierko technicky prispôsobené pre komplexné čistenie vody v externej filtráciu. Prevedenie realizácie takéhoto jazierka obsahuje vyspádovanú kúpaciu časť ku dnové gule a nechýba ani hladinový skimmer. Obe tieto neoddeliteľné technické súčasti jazierka slúži k odvedeniu nečistôt do filtrácie. Súčasťou externého filtračného systému je aj UV lampa, ktorá má za úlohu zamedziť zelenaní vody v jazierku. U tohto typu jazierok môžeme ako užívatelia najviac ovplyvňovať kvalitu vody.

Ako zariadiť, aby bola voda v jazierku čistá a kúpanie v ňom bolo potešenie?

Povedali sme si, že nemôžeme očakávať úplne rovnakú kvalitu vody ako pri bazénoch, ale môžeme sa jej priblížiť. Ale hlavne - voda v kúpacom jazierku vonia. Základom je pravidelná údržba, a to hlavne odstránenie usadenín a kalov tvorených prachom, peľom a všetkými nečistotami, ktoré sa do jazierka dostanú.

O kvalitu vody v prvom type jazierka sa starajú primárne rastliny. A je nutné počítať so sezónnosťou rastu rastlín, teda s vegetačným obdobím, keď rastlina rastie a tým spotrebováva živiny. Častý problém u týchto typov jazierok je značné zelenaní vody v jarnom období, než sa rastliny rozrastú a začnú konkurovať jednobunkové riase, ktorá spôsobuje zelený zákal vody. Preto je vhodné aplikovať v jarnom období do jazierka baktérie, ktoré pomôžu s odbúravaním živín.

Bohužiaľ vegetačné obdobie väčšiny rastlín v jazierku končia niekedy na prelome júna a júla a to je obdobie, kedy môže voda opäť začať zelenať. Tomu sa dá predchádzať zastrihnutím rastlín, čo vedie k ich opätovnému rastu (toto najviac platí na rákosové rastliny, traviny atď.). S rýchlym odstránením živín, a to hlavne následkom spadov peľov, ktoré sú bohaté na fosfor, vám pomôže použitie mletého minerálu Fosfoff Pond, ktorý fosfor zneprístupní pre využitie riasou. Ak sa vám ale bude zdať voda naozaj zelená a bude vám esteticky vadiť, môžete použiť prípravok k rýchlemu odstráneniu zelenej vody.

U kúpacích jazierok druhého typu (s aktívnou filtráciou) nám už začína pomáhať čerpanie vody cez štrkové lôžko vysadené rastlinami. Aby bol tento typ jazierka funkčný, musí sa voda nasávať cez štrkové lôžko celou jeho plochou, nie len na lokálnej časti. Ako už bolo spomenuté, je potrebné dbať na údržbu a odstraňovať lístie, riasu a iné mechanické nečistoty práve z pobrežného pásma, kde sa nachádza rastlinami vysadené filtračné štrkové lôžko. Pre akékoľvek kúpacie jazierko odporúčame mať jazierkový vysávač, ktorý je skvelý pomocník na odstránenie nečistôt a kalu z dna jazierka.

Pri správne zvolenej veľkosti frakcie štrku sa dajú štrková lôžko čistiť práve aj jezírkovým vysávačom. Skvelým pomocníkom pre úplných dočistenie rastlinné zóny do štrkového podkladu je Attack Pond, ktorý pomôže odstrániť všetky pevné nečistoty a usadeniny, ako sú dlhé vláknité riasy, zotleté lístie a zvyšky odumretých časti rastlín. Pre dobré fungovanie štrkového lôžka je dobré pri jeho realizácii počítať aj s možnosťou vzduchovanie, ktoré pomáha zamedziť zahnívaniu a podporuje baktérie pri rozklade jemných organických nečistôt až na anorganické zlúčeniny, ktoré potom rastliny dokážu lepšie využiť.

Posledný typ kúpacieho jazierka (s kompletnou externou filtračnú technológiu) je najviac technický a obsahuje všetky technológie, ktoré by mali udržať vodu čistú a priehľadnú a priblížiť ju najviac vode v bazéne, ale pritom zachovať živou vodou. Takéto jazierko je vyspádované do dnové vpuste a má hladinový skimmer, ktorý zbiera všetky plávajúce nečistoty i peľ. Dnová vpusť a hladinový skimmer je zvedený do dimenzované externej filtrácie, kde nesmie chýbať UV lampy.

UV lampa sa stará o to, aby v jazierku nebola zelená voda a šiel vidieť každý detail na dne. Umiestnenie UV lampy je buď pred filtráciou, alebo za filtráciou a odporúča sa výkon 4 až 5 W na 1000 l vody v jazierku s ohľadom na výkon čerpadla. Externá filtráciea jazierka je tvorená mechanickým predfiltrom a biologickú filtráciou. Mechanický predfilter dokáže z vody separovať jemnej nečistoty vznášajúce sa vo vodnom stĺpci.

Ako mechanický predfilter sa používa štrbinový alebo automatický bubnový filter. Za ním nasleduje biologický filter, kde sú vírená médiá pre bakteriálne osídlenie. Baktérie vo filtri odbúravajú živiny z vody a tým znižujú jej úživnosť, čo zhoršuje podmienky pre výskyt riasy. Bohužiaľ žiadna filtrácia nedokáže z vody vyeliminovať riasy na 100%. V čistej vode sa často tvoria dlhá vláknitá riasa. Ak by nám predsa len jej prítomnosť kazila estetický pôžitok z jazierka alebo znepríjemňovala kúpanie, tak možno použiť funkčný prípravok, ktorý nám vyrieši vzniknutý problém.

 Čo je ešte dôležité pre kúpacie jazierko?

Ak máme v jazierku technológiu, čerpadlo alebo aj osvetlenie, je potrebné si uvedomiť, že ide o elektrické spotrebiče a zapojenie musí byť chránené proti styku s vodou. Čerpadlo nesmie byť nikdy umiestnené vo vode. Ľudia sa často pýtajú, či kúpacie jazierko na záhrade nebude zdrojom komárov, ktorí im budú kaziť chvíle oddychu a relaxácie. Riešenie je jednoduché, stačí do jazierka vypustiť okolo piatich jalcov, ktorí sa o larvy komárov postarajú a nie je potrebné ani kŕmiť. Živé kúpacie jazierko im potravu dopraje.

Tak vám prajem príjemné chvíle pri vode.

Miroslav Hanák, Home Pond