Ako pripraviť jazierko na jar? ✅ Kontrolný úlohovník ZADARMO pre vás!

Ako správne zazimovať záhradné jazierko a na čo sú zimné baktérie?

Dobre a vhodne vykonaná príprava záhradného jazierka na zimné obdobie sa rozhodne oplatí. Eliminuje sa tak riziko úhynu rýb počas prezimovanie, výskyt rias a zelenaní vody, ktoré nebude na jar tak markantný.

Kedy začať s prípravou jazierka na zimný spánok?

Nemožno presne povedať, všeobecne môžeme s prípravou začať priebežne, ostrihaním rastlín, odstránením nečistôt a detritu, a nakoniec odpojením filtrácie. Jazierko by malo byť pripravené na zimu, vtedy keď sa nameraná teplota pri hladine bude blížiť 6 ° C. Ryby v jazierku už nekŕmim, ak teplota vody klesne pod 10 ° C.

Najdôležitejšie je sa zbaviť čo najväčšieho množstva organickej hmoty a detritu. Ak tak neurobíme, riskujeme zvýšeniu pH a amoniaku a tým aj úhyn rýb pod ľadom.

Ako postupovať pri príprave jazierka na zimu?

  • Zostrihajte všetky traviny a rastliny ak v jazierku, tak v jeho okolí.
  • Takisto lekná zostriháme skoro až na úroveň substrátu, alebo je vylovíme a premiestnime do pivnice na prezimovanie.
  • Ak je voda v jazierku čistá a sú v nej len nečistoty na dne, tak použijeme jazierkový vysávač a dôkladne jazierko vyčistíme. Na miesta, kde zostali nejaké nečistoty použijeme ATTACK POND
  • Ak je voda zakalená (či už do zelena či do hneda) znamená to, že vo vodnom stĺpci je veľa organických nečistôt, ktoré je potrebné z vody odstrániť. K tomu nám pomôže BRILIANT POND, ktorý všetok zákal zrazí ku dnu. Vzniknutú zrazeninu je vhodné z dna jazierka odstrániť jezírkovým vysávačom
  • Pred zazimovaním filtrácie je vhodné upraviť pH vody, ak je pH vyššie ako 8, tak ho pre istú znížime na hodnotu okolo 7 pomocou pH MÍNUS POND. Pri vyšších hodnotách pH sa zvyšuje toxicita amoniaku, ktorý môže mať počas zimy fatálne následky pre ryby.
  • Pred dokončením zazimovanie jazierka aplikujte prípravok WINTER POND, obsahuje iba minerály. Minerály chemicko-fyzikálne odstraňujú živiny potrebné pre rast rias a tým pádom obmedzí výskyt vláknité riasy či zelenaní vody počas zimného obdobia a v skorom jari. WINTER POND rozhoďte po celej ploche jazierka, pred odpojením filtrácie.

 

Je potrebné filtráciu v záhradnom jazierku na zimu vypínať?

Pokiaľ nie je filtračný okruh konštruovaný pre zimnú prevádzku, tak áno. Filtračný okruh pre zimnú prevádzku znamená, že potrubie a filtrácia je umiestnená v nemrznúcej hĺbke a do filtračného okruhu vstupuje voda zo dnové gule a vracia sa vpustí opäť u dna do jazierka. Tým pádom sa neochladzuje voda v jazierku, hlavne u dna, kde zimujú ryby. Bohužiaľ väčšina jazierok zimný filtračný okruh nemá. Z filtrácie sa teda vypustí voda a na zimu sa odstaví. Je to hlavne z dôvodu, aby nedošlo poškodenia potrubia a filtračných komôr vplyvom zmrznutej vody.

Je potrebné aplikovať do jazierka zimné baktérie?

Žiadne baktérie na zimu či bakteriálne zazimovače nefungujú. Potrebné "čistiace" procesy, ktoré baktérie vykonávajú a sú pre jazierko potrebné sa uskutočňujú za teploty vody vyššie ako 10 ° C optimálna teplota je 15 °C. Vo vode s teplotou nižšou ako 6 °C je bakteriálné odbúravanie nečistôt tak pomalé, že to, čo baktérie spracujú v lete za týždeň, tak v zime by trvalo aj trištvrte roka. Preto aj ako výrobcovia baktérií do jazierok žiadnej zimné baktérie neponúkame.

Nezabudnite do jazierka umiestniť zariadenie (ohrievač, vzduchovanie atď.) proti zamrznutiu hladiny. Ryby zimujúcej pod ľadom spotrebovávajú kyslík a do vody uvoľňujú amoniak a oxid uhličitý. Je potrebné mať v jazierku nezamrznutý otvor v ľade, aby dochádzalo k výmene vyššie spomínaných plynov.

Nerušený pokojný zimný spánok pre ryby vo vašom jazierku praje Home Pond