96%
98%
Ako pripraviť jazierko na jar? ✅ Kontrolný úlohovník ZADARMO pre vás!

Prečo sa práve fosfor uvádza ako hlavný stimulant rastu rias v jazierku?

Fosfor je dôležitý biogénny prvok, ktorý sa podieľa na mnohých biologických procesoch, a to ako u rastlín, tak u živočíchov. U rastlín, a teda aj u rias, je fosfor súčasťou napríklad nukleových kyselín (DNA a RNA), bunkových membrán (fosfolipidy) a zásobárňou bunkovej energie vo forme ATP (adenozíntrifosfát). Pre riasy a sinice (v jazierku skôr vzácnosťou) je limitujúci prvok fosfor s dusíkom.

Dostať z vody dusík je oveľa jednoduchšie, než je tomu u fosforu. S dusíkom vám pomôžu nielen rastliny, ale hlavne baktérie. Kdežto odstrániť fosfor z jazierka je náročné, hlavným pomocníkom sú rastliny, baktérie odstráni naozaj minimum fosforu, ide o takmer zanedbateľné množstvo.

Ako môžeme v jazierku znížiť obsah fosforu?

Ak v jazierku nie sú vodné rastliny, to je submerzné (tie, čo sú úplne potopené ako v akváriu), nie litorálné (pobrežné ako trstina, vachta, žabník, truskavec atď.), je potreba fosfor redukovať a tým obmedziť rast rias na esteticky prijateľnú úroveň. Najviac fosforu spotrebúvajú submerzné rastliny, to znamená "celoponorené". Obsah biologicky aktívneho fosforu, teda takého, ktorý rastliny a riasy dokážu využiť, by mal byť pod 1 mg/l.

Bohužiaľ biologicky dostupný fosfor vo forme celkového oxidu fosforečného PO4 a jeho disociátů sa stanovuje veľmi ťažko. Fosfor, ako bolo spomenuté, je spoločne s dusíkom limitujúcim prvkom pre rast rias. Optimálny molárny pomer dusíka a fosforu pre rast rias je 16:1. Je to takzvaný Redfieldův pomer, ktorý je zhodný s pomerom v bunkách rias a siníc.

Fytoplanktón (teda riasy a sinice) využívajú iba disociát oxidu fosforečného, ​​teda fosforečnany. Ak v jazierku nemáte ponorené vodné rastliny, tak fosfor môžete odstrániť iba chemicky, a to vyzrážaním na nerozpustný komplex. Pre vyzrážanie fosforu z jazierka sa javí najlepšie prípravok Fosfoff Pond, a to z niekoľkých dôvodov. Fosfoff Pond je vytvorený na prírodnej minerálnej báze, jeho adsorpčná kapacita je najväčší v prírode, neovplyvňuje chemisus vody a je bezpečný pre všetky organizmy.

Ako sa dostáva fosfor do jazierka?

Fosfor ako biogénny prvok sa do jazierka dostáva mnohými cestami. V jarnom období je to peľ, ktorý trápi nielen alergikov, ale aj majiteľov záhradných jazierok. Značné množstvo fosforu je obsiahnuté v krmivách a exkrementoch rýb. Pri tleniu rastlinných zvyškov sa z organického materiálu uvoľňuje fosfor do vody. Studničná voda často môže obsahovať zvýšené koncentrácie fosforu, ktorý sa do nej dostane priesaky pri hnojení polí.

Vo vodnom prostredí, a teda aj v jazierku, sa veľké množstvo fosforu koncentruje na dne v detritu (bahnu), odtiaľ sa môže opäť uvoľňovať do vodného stĺpca a iniciovať rast fytoplanktónu (rias). Všeobecne riasy a sinice obsahujú veľké množstvo nakumulovaného fosforu. Preto je dôležité priebežne odstraňovať detrit zo dna jazierka, a to jazierkovým vysávačom alebo aplikáciou prípravku Attack Pond. Ak je jazierko dobre vyspádované a nečistoty z dna končí vo filtrácii, tak nezabúdajte čas od času otvoriť odkaľovací ventil.

Môže zníženie dostupného fosforu obmedziť rast rias v jazierku?

Áno, môže, na esteticky tolerovaný nárast, no nezabráni úplnému zmiznutia rias, dôjde k obmedzeniu rastu a k zmene druhovej skladby. Vhodná je aplikácia Fosfoff Pond hlavne v skorom jarnom období, kedy sa vrstvy vody v jazierku premiešavajú a z nečistôt, detritu na dne, sa uvoľňuje biologicky dostupný fosfor, čo sú prívetivé podmienky pre rast rias. Ak je jazierko už porastené značným množstvom rias, je vhodnejšie je mechanicky odstrániť a použiť kvalitný a bezpečný prípravok k likvidácii rias v jazierku.

Čistú vodu v jazierku s Home Pond vám praje Mirek Hanák